Zápis ze setkání 10. ledna 2023

Agenda a shrnutí závěrů:

Účastníci: Martin Novotný, Ptáčkovi (Petra a Jiří), Katka Landová, Petr Bublík, Radek Otípka, Marta Šmídová, Medovi (Michal a Bára), Martin Kolář, Petr Hlinka, Jiří Vraj a Bára Paulátová (online)

1. Masopustní splutí mlýnské stoky, sobota 25. 2.

V plánu akcí máme masopustní splouvání mlýnské stoky. Petr Bublík zařídil, že nám v den konání akce – 25. února 2022 (sobota), povodí pustí do mlýnské stoky (Malše) více vody. Akci si vzal na starost Petr Bublík a Radek Otípka, a když budu potřebovat s něčím pomoci, tak nás osloví. Jirka Ptáček, který se stará o vitrínu a facebook, Petrovi pomůže s informováním o akci mezi sousedy. Texty na webu a aktualitu na webu následně vytvoří Bára Paulátová.

2. Sběrný úklid - Ukliďme česko v Havlindě - 1. 4.

Jirka Ptáček navrhl, že bychom se 1. dubna mohli připojit k celorepublikové akci ukliďme česko a jít uklízet Havlindu, že už to dělali s manželkou dříve. JP by vymyslel dvě trasy pro dvě skupiny. Akce pak patrně skončí společným opékáním buřtů apod. Skupina s akcí souhlasila a a na dalším setkání 9. února si k tomu řekneme více. 

3. Územní skupina v Havlíčkově kolonii - co to je?

Územní skupina je oficiálním komunikačním orgánem mezi občany a městem a tvoří ji obyvatelé daných čtvrtí. https://www.c-budejovice.cz/uzemni-komise Schází se jednou měsíčně už 8 let. Zde v zápisu si můžete udělat představu, jaká agenda se tam řeší → Zápis č.1 ze schůze územní skupiny č.8, 13.12.2022 (390.51 KB). Martin Novotný tam chodí už 5 let, otec Martina Koláře tam byl od začátku. Někteří z nás se tedy nově stali jejími členy (Petra Ptáčková, Martin Kolář, Jiří Vraj), abychom lépe koordinovali naše projekty a plány s představami územní skupiny a vedením města.

 

Skupina se nyní zaměřila na přechody pro chodce v Havlíčkově kolonii. Tento bod, se kterým jsme na jednání přišli, podpořili všichni členové skupiny a během ledna/února vypracujeme koncept s konkrétními místy (řeší Jirka Vraj a Petra Ptáčková). Naše požadavky by měla prosazovat také gesční náměstkyně Zuzana Kudláčková, která byla na tomto jednání územní skupiny přítomna.

 

Nadcházející jednání územní skupiny bude v úterý 17. 1. od 16:30 v salonku restaurace My My (dříve Havlíček) a setkání je volně přístupné, čili se můžete přijít podívat. (zde plánovaná agenda –> Program ÚS č. 8 – 17. 1. 2023 (16.44 KB) ) Když nebude moc, zase Jirka, Petra nebo některý z Martinů příště poreportují, co se na uzemní skupině dělo.

4. Financování akcí a činnosti spolku

Pro dny 19. a 20. května vyjednáváme zábor a dopravní uzávěru pro Modrý most a část ulice Marie Vydrové, abychom na uzavřené a zklidněné komunikaci mohli udělat hlavní sousedské setkání / slavnost sezóny. Z grantu Nadace Via nám na tuto akcí zbývá 5, možná 10 tis. Na financování akce jsme podali grantovou žádost a protože zatím nemáme právnickou formu (spolek), tak se Marta Šídová uvolila, že ji vyhotoví na své jméno a žádost úspěšně 3.1. podala na město. Nyní počkáme na výsledek, granty posuzuje kulturní komise. Žádost je na 50 tis. korun. Souběžně Marta podala žádost také na podporu celoroční činnosti našeho spolku. Taktéž na 50 tis. Je pak možnost nakoupit nějaký mobiliář pro naše akce, či použít peníze pro zajištění techniky nebo materiál k sousedských akcím.

 

Bára P. a Martin K. navrhují že v červnu bychom mohli zveřejněnit jednoduchý rozpočtu na webu – transparentnost. (Něco jako závěrka těch akcí).

5. Modrý most - hlavní sousedská akce - 19. a 20. 5.

Pro dny 19. a 20. května vyjednáváme zábor a dopravní uzávěru pro Modrý most a část ulice Marie Vydrové, abychom na uzavřené a zklidněné komunikaci mohli udělat hlavní sousedské setkání / slavnost sezóny. 

 

S rezervou odhadujeme, že by se náklady této akce možná mohli vyšplhat až ke 100 tis. korun, tak jsme přemýšleli nad dalším financováním. Grant EHMK nakonec nepřipadá v úvahu, jak den po schůzi zjistil Martin Kolář, ani do jedné totiž výzvy nespadáme. Nicméně organizátoři kandidatury ve spolupráci s městem naší akci budou chtít podpořit z fondu pro akce Kulturista. Nicméně přesnější forma a výše podpory se vyjasní asi až tak v březnu.

 

O záboru ulice a mostu jedná s městem (odborem správy veřejných statků) Jirka Vraj, Martin Kolář se nabídl že mu v tom pomůže. Potřebujeme znát cenu za ten zábor a související služby (dočasné dvoudenní přeznačkování dopravy v Havlindě – DIO + zajištění značek), abychom pak věděli kolik peněz nám zbyde na program a produkci.

 

Většina skupiny má nápady na to, co by se v zavřené ulici mohlo dít, také chceme prostřednictvím novin měsíc před akcí oslovit sousedy k účasti a hlavně zapojení se do programu. Až se nám sejdou informace o záboru a závěry z toho, jak dopadli naše granty, asi bychom se potkali nad konkrétním programovým rámce.


Doposud se debata nad programem akce vyvíjela tak – že v pátek by se aktivity konaly hlavně na zavřeném modrém mostě a jednalo by se spíše o téma dopravy, happening zájemců zklidnění dopravy – související besedu. V sobotu by se pak jednalo o klasické celodenní sousedské setkání pro rodiny s dětmi, starousedlíky, plné programu, jídla, her atd.

 

Pool s nápady: Sousedský oběd, resp. velký dlouhý stůl pro společné stolování, ping pong turnaj v ulici, divadlo pro děti, menší hudební vystoupení od lidí z Havlindy, Jirka Ptáček má komplexnější několikabodový program z oblasti výtvarného umění a fotografie. Komentovaná vycházka o historii Havlíčkovy kolonie, Beseda o historii života v Havlinde. Promítání fotek. Vaření, přehlídka jídel, bazar oblečení…atd.

6. Park Polní

Martin Novotný vysvětlil aktuální stav projektu obnovy parku v Polní ulici (místo konání slavností) a reakci města na naše připomínky k zapracování (pítko, el. přípojka, úschovna náčiní). Pítko bylo přijato, el. přípojka nebyla přijata a úschovna je ještě v jednání. Překážkou projektu stále zůstává pokládka kabelu VN v lokalitě s nejasným datem realizace. Situaci nadále sledujeme. Za to park u křižovatky Mánesova x Čechova čeká letos plánovaná obnova. Park Polní, Park Mánesova x Čechova | Akční Budějčáci (akcnibudejcaci.cz)

7. Vitrína

Dohodli jsme se na doplnění a aktualizaci obsahu naší vitríny. Na starost má Jirka Ptáček.

Je třeba doplnit a upravit celoroční program – JP si případně řekne o pomoc.

8. Manuál pro čistý Malák

Sleduje za nás Katka Landová a Martin Kolář. Prezentace veřejnosti hotového manuálu zatím neproběhla. Navrhovatelka projektu Kateřina Landová půjde na schůzku na útvar hlavního architekta, kde jí s výsledky seznámí a dojmy případě závěry nám řekne na další sousedské schůzi.

9. Přechody a doprava v Havlindě

Dohodli jsme na zpracování konceptu nových možných míst pro přechody pro chodce. Na tomto pracuje Jiří Vraj a Petra Ptáčková. Na příštím sousedském setkání proběhne prezentace a diskuze.

10. Další podněty

Pochod Švihlé chůze – 7. ledna 2024

Akce byla navržena Michaelou Piskačovou a všemi odsouhlasena jako skvělý nápad. 7.1. ledna je vždy mezinárodní den švihlé chůze. Martin Kolář jen zmiňoval, zda chceme tuto akci stáhnout jen do havlindy a neudělat ji třeba mimo skupinu v centru “pro celé město” (Lanovka apod). Ale to má čas, členové skupiny, dle reakcí, se na akci určitě budou podílet.

 

Další podněty k přemýšlení: 

Příští schůzky - 9. 2. (24.1.)

V úterý 24. ledna od 18 hodin bude od organizační setkání pro zájemce k Masopustního splutí mlýnské stoky. Setkání proběhne zase u Havlíčka (dnes restaurace MyMy) a setkání je volně přístupné, čili se můžete přijít podívat.

 

Další sousedská schůzka, porada, bude za měsíc dne 9. února od 18 hodin, opět v úterý v salonku u Havlíčka (dnes restaurace MyMy) a setkání je volně přístupné, čili se můžete přijít podívat. Bude se probírat stávající agenda, případně nějaká další, která vypluje, nebo donesete.