Idea

Cílem naší iniciativy, která si prozatím říká Sousedé z Havlindy, je prostý: oživit sousedské vztahy v naší čtvrti. Nejen proto, že Havlíčkova kolonie historicky na sousedství stavěla, a její prostor je „veřejnému“ pobývání svým uspořádáním přímo uzpůsoben, ale také proto, že prohloubení vzájemných vazeb může jednoduše zkvalitnit trávení našeho volného času, našich životů.


A když píšeme „našeho“, odkazuje toto „my“ k lidem všech věkových kategorií a sociálních skupin. Sousedé z Havlindy jsou totiž programově otevření všem a budou trvat tak dlouho, dokud schopnost oslovovat všechny neztratí.


Havlinda je beze sporu skvělé místo k životu. Pojďme si to stále znovu připomínat.