Kaplířova

Pro jednu z nově zastavěných ulic Havlíčkovy kolonie navrhl dne 15. března 1927 městský archivář F. M. Čapek pojmenování Kaplířova „dle Kaplíře, slavného obhájce Vídně proti Turkům Kašpara Zdeňka neb děda jeho Kašpara, českého pána a zemského direktora“. Stejný návrh předložil o den později i Klub „Za staré Budějovice“. Místní organizace Strany československého domova naproti tomu zároveň prosazovala název Dürichova. Do třetice vzešel z řad městského úřadu návrh, zda by nebylo vhodné zvolit jméno po Šimonu Proxenovi ze Sudetu. Městské zastupitelstvo se však nakonec přiklonilo k návrhu prvnímu, a tak dne 24. září 1927 rozhodlo pojmenovat ulici Kaplířovou s tím, že osobností v tomto názvu má být Kašpar Kaplíř.


Tento název, počátkem okupace doprovázený německým ekvivalentem Kaplergasse, však setrval toliko do 26. října 1939, kdy se z vůle okupantů změnil na Roterhofgasse/Červenodvorskou ulici podle blízkého Červeného dvora u Mladého. Po skončení války se původní označení Kaplířova navrátilo a platí beze změn dosud.


Zdroj: Ulicemi města Českých Budějovic (Daniel Kovář, Pavel Koblasa, 2005)
Josef Dürich (1847-1927) — český politik, za první světové války přední představitel protihabsburského odboje v Paříži a později v Rusku.


Šimon Proxen ze Sudetu (1531 či 1532-1575) — českobudějovický rodák, humanistický básník, znalec antické literatury a profesor University Karlovy.


Kašpar Kaplíř ze Sulevic (1535—1621) — účastník českého stavovského povstání, za vlády Fridricha Falckého nejvyšší zemský písař. Po prohrané bitvě na Bílé hoře byl spolu s dalšími na Staroměstském náměstí v Praze popraven.