Čechova

Již roku 1911 se tato ulice nacházela ve stadiu projektu a v následujících deseti letech byla postupně zastavěna. Dne 2. července 1921 dostala rozhodnutím městského zastupitelstva název Čechova. Na počátku okupace platil zároveň německý ekvivalent Tschechgasse, někdy užívaný též ve tvaru Čechgasse. Avšak již brzy, 26. října 1939 překřtila německá správa města tuto ulici na Preussengasse (Pruskou) podle nejdůležitější součásti Německé říše — Pruska. Po válce se původní jméno Čechova obnovilo a zůstalo dodnes.


Svatopluk Čech (1846—1908) — český básník a prozaik, píšící na náměty histrocké, politické i sociální, hlavní představitel literární skupiny ruchovců. Na jednom z domů Čechovy ulice je umístěn spisovatelův reliéf.


Zdroj: Ulicemi města Českých Budějovic (Daniel Kovář, Pavel Koblasa, 2005)
Na jednom z domů Čechovy ulice je umístěn spisovatelův reliéf