Havlíčkova

Již v roce 1921 zamýšlelo stavební družstvo „Havlíček“ vybudovat tuto ulici. K realizaci došlo v průběhu dvacátých let a dokončená ulice byla dne 24. září 1927 pojmenována Havlíčkovou. Název přežil ještě počátek okupace, ovšemže s německým protějškem Hawlitschekgasse, ale 26. října 1939 jej starosta David změnil na Hans Watzlik Gasse/ulice.


Protože však šlo o jméno po dosud žijící osobě, bylo někdy v roce 1941 znovu změněno na Klingenbergergasse/ Klingenbergerovu. Po válce se původní označení Havlíčkova vrátilo a platí dosud.


Zdroj: Ulicemi města Českých Budějovic (Daniel Kovář, Pavel Koblasa, 2005)


Hans Watzlik (1879—1948) — německý spisovatel, rodák z Dolního Dvořiště, absolvent českobudějovického gymnasia. Svou tvorbou tkvěl na rodné Šumavě, za války byl jako německý nacionalista oficiálně prosazován.


Hirzo z Klingenbergu


Karel Havlíček Borovský (1821-1856) — český spisovatel, politik a novinář. Českými Budějovicemi projížděl při své deportaci do Brixenu a zanechal na to krátkou vzpomínku v Tyrolských elegiích.

Na jednom z domů Havlíčkovy ulice je umístěn spisovatelův reliéf.