Polní

Stavebně nově vzniklou ulici pojmenoval 5. června 1941 starosta města Friedrich David na Feldgasse/Polní ulici a tento název jí zůstal i v době poválečné, samozřejmě pouze český.


Zdroj: Ulicemi města Českých Budějovic (Daniel Kovář, Pavel Koblasa, 2005)