Roháče z Dubé

Již 5. dubna 1924 žádalo stavební družstvo Havlíček, aby nově zastavěná a dosud bezejmenná ulice, spojující Zeyerovu a Čechovu, byla pojmenována ulicí Roháče z Dubé. Městský úřad se rozhodl vyřešit tuto věc až někdy společně s pojmenováním dalších ulic. Stalo se tak 24. září 1927 a této ulici skutečně připadlo jméno Roháče z Dubé.


Ještě předtím, dne 16. března 1927, sice místní organizace Strany československého domova navrhla název Neumanova (Najmanova), avšak její návrh nebyl přijat.


Na počátku německé okupace setrvalo jméno Roháče z Dubé ještě krátce v užívání, spolu s překladovou variantou Rohatsch von Dubegasse, avšak 26. října 1939 bylo změněno na Gemeindehausgasse/ U městských domů. Tento název připomínal skutečnost, že některé ze zdejších obytných domů byly postaveny na náklady obce.


V roce 1945 se obnovilo původní pojmenování Roháče z Dubé a platí beze změn dosud.


Josef Václav Najman (1882—1937) — český politik a novinář, ministr železnic.


Jan Roháč z Dubé (asi 1374—1437) — český šlechtic a husitský hejtman, v čele zbylých husitských radikálů byl roku 1437 poražen na svém hradě Sionu.


Zdroj: Ulicemi města Českých Budějovic (Daniel Kovář, Pavel Koblasa, 2005)

Na jednom z domů ulice Jana Roháče z Dubé je umístěn
spisovatelův reliéf