Budovcova

V polovině března 1927 navrhl městský archivář F. M. Čapek ve shodě s Klubem „Za staré Budějovice“ pro tuto nově utvořenou ulici pojmenování Budovcova. Místní organizace Strany československého domova zároveň prosazovala název Beranova. Z řad městského úřadu vzešel ještě třetí návrh — pojmenovat ji na ulici Petra Bezruče. Městské zastupitelstvo se nakonec přiklonilo k prvnímu návrhu a svým usnesením z 24. září 1927 dalo ulici název Budovcova.


Toto jméno zůstalo v platnosti ještě přes první měsíce okupace, pochopitelně i s německým protějškem Budowetzgasse (někdy též Budoweczgasse). Teprve 26. října 1939 přezval starosta David ulici podle starého pomístního jména, doloženého zde již počátkem 19. století na Am Pumperhölzl / Na Pumperhölzlu. Po válce bylo původní označení Budovcova obnoveno a platí stále.


Zdroj: Ulicemi města Českých Budějovic (Daniel Kovář, Pavel Koblasa, 2005)
Rudolf Beran (1887—1954) — český prvorepublikový politik, významný představitel agrární strany.


Petr Bezruč (1867—1958) — slezský, česky píšící básník „jedné“ básnické sbírky Slezské písně.


Václav Budovec z Budova (1551-1621) — český šlechtic, spisovatel a politik hájící českobratrskou víru. jako jeden z předních představitelů českého stavovského povstání byl také popraven na Staroměstském náměstí v Praze.