Brožíkova

Pro jednu z ulic nově vznikající Havlíčkovy kolonie navrhl městský archivář F. M. Čapek dne 15. března 1927 název Milíčova a o den později Klub „Za staré Budějovice“ název Brožíkova. Místní organizace Strany československého domova předložila zároveň svůj protinávrh — pojmenovat ulici Tampírovou. Městské zastupitelstvo se nakonec rozhodlo přijmout návrh Klubu „Za staré Budějovice“ a svým usnesením z 24. září 1927 dalo ulici název Brožíkova. Toto pojmenování jí zůstalo beze změn až do současnosti (za války znělo německé jméno Broschikgasse).


Zdroj: Ulicemi města Českých Budějovic (Daniel Kovář, Pavel Koblasa, 2005)
Jan Milíč z Kroměříže (mezi 1320 a 1325 – 1374) — byl původně notář české královské kanceláře, později populární pražský kazatel. Je pokládán za největšího českého reformního kazatele 14. století.


Karel Tampier (*1869) — českobudějovický obchodník a veřejný pracovník, předseda správní rady Českého akciového pivovaru.


Václav Brožík (1851-1901) — český malíř, představitel akademického realismu. Náměty čerpal z české historie, ale také ze selského prostředí.