Projekty

Připravili jsme pro vás aktuální seznam projektů související s rozvojem Havlíčkovy kolonie. Pokud víte o dalším zajímavém projektu, který v našem výčtu chybí, dejte nám o něm vědět.
  Obnova parku v Polní ulici u Mlýnské stoky


  V roce 2018 se příhodně sešel plán s obnovou parků tehdejší trojice kamarádů Martina, Rosti a Petra s komunálními volbami. Podařilo se jim získat podporu tehdy opozičního zastupitele a po volbách náměstka Iva Moravce, který si jejich myšlenky vzal za své. Díky tomu jsme měli příležitost vše rozpohybovat a pustit se do práce a lobování.


  Zprvu jsme přemýšleli o území jako o celku (oblast Mlýnské stoky v Havlindě), proto jsme požádali útvar hlavního architekta, aby byla zpracována studie na celé území Mlýnské stoky v naší čtvrti. Aby bylo jasně vymezeno, kde má být hřiště, kde pouze sezení, kde například zpevněné pobytové stupně pro posezení u vody nebo kde navrhnout prostor pro občerstvení. To bohužel nevyšlo, útvar hlavního architekta to nebyl schopný dát dohromady.


  Rozhodli jsme se tedy nakonec jít cestou konkrétních projektů. Společně s městem jsme vybrali okolo roku 2019 táborský ateliér Landeco, který má s podobnými realizacemi poměrně bohaté zkušenosti a město mu zadalo zpracování studie parku v Polní ulici. V roce 2020 jsme se nad hotovou studií na setkání se sousedy v parku dozvěděli, že je zde přímo v parku naplánováno vedení kabelu vysokého napětí společnosti EDG, nicméně není znám termín realizace a kvůli tomu se zatím realizace odložila na neurčito.


  Vizualizace, studie park Polní, zdroj: Ateliér Landeco
  Obnova parku u křižovatky Mánesova, Čechova


  Projekt obnovy parku Polní se tak prozatím pozastavil a my se okamžitě domluvili na projektových pracích parku u křižovatky Mánesova a Čechova. Během roku 2021 vznikala projektová dokumentace a na konci roku 2022 byl projekt dopracován. Projekt získal stavební povolení a je v rozpočtu města na rok 2023. Letos předpokládáme jeho realizaci.


  Zatímco park Mánesova – Čechova je téměř před cílem, park Polní znovu na městě otevíráme a lobujeme za jeho projektování a dokončení. Nyní i s podporou iniciativy Sousedů z Havlindy, kteří park poslední rok čile využívají k sousedským akcím a soutěžím. Do projektu se snažíme ještě přidat pítko, přípojku elektřiny, sklad stolů a sportovního nářadí.


  Vizualizace, projekt obnovy parku Mánesova – Čechova, zdroj: Ateliér Landeco
  Pumptrack Havlinda


  V roce 2020 z participativního rozpočtu města (Pro Budějce) vzešel jeden vítězný projekt, který počítal s přeměnou bývalé regule u Mlýnské stoky v Polní ulici v Pump track, tzv. dráhu pro kola. Projekt se nakonec ukázal jako podfinancovaný vhledem k představám navrhovatele, a proto se stal nerealizovatelným v rámci pravidel participativního rozpočtu. Následně se začal připravovat jako samostatná investice města bezmála za 2,5 milionu korun.


  Projekt jako takový, ale jde proti koncepčnímu řešení celku parku okolo Mlýnské stoky, o které usilujeme. Podle našeho názoru není v souladu s platným územním plánem a studií Město a voda, která území okolo Mlýnské stoky bere jako dlouhý liniový park. „Pumptrack Havlinda“ na zmíněnou revitalizaci parků nenavazuje, a dokonce má zasáhnout do přirozené cesty okolo Mlýnské stoky. Nerespektuje tedy požadavky na ochranu životního prostředí. Dešťové srážky podle našich informací navíc ze zpevněné asfaltové plochy navíc odtečou do kanalizace. 


  Projekt neprošel veřejným projednáním s obyvateli lokality. Jelikož není možné v rámci participativního rozpočtu udělit záporné hlasy, nelze z našeho pohledu vnímat počet hlasů pro projekt jako souhlasné stanovisko místní komunity a podpora obyvatel čtvrti je tak sporná. 


  Poukazujeme i na nevhodnost umístění pumptrackové dráhy s celoměstským potenciálem do rezidenční čtvrti. Předpokládaná atraktivnost dráhy pro zájemce z různých míst města bude s největší pravděpodobností znamenat zvýšenou dopravní zátěž v bytostně rezidenční čtvrti, kde je již teď nedostatek parkovacích míst. Dále nepřítomnost sociálního zázemí lze možná pominout na okraji městské zástavby, ne však v centru města. Otázkou je též režim užívání i údržby dráhy a zda nakonec nebude hřiště oplocené a užívané jako komerční klubová stavba.


  Velmi zásadním argumentem proti stavbě je i popření samotného participativního rozpočtu. Stávající odhadované náklady realizace projektu Pumptrack Havlinda totiž už několikanásobně překračují hranici nákladů pro projekty v rámci participativního rozpočtu, a tak byl z této kategorie vyřazen a je zpracováván jako běžný projekt v rozpočtu města. Pokud by se tedy měl realizovat coby občany doporučený projekt v rámci participativního rozpočtu, tak ale v rozsahu nákladů, které odpovídají původnímu zadání.


  Vítáme příležitost dané místo nějakým způsobem revitalizovat, ale využití celé plochy pro úzkou komunitu se nám jeví nešťastné. Situaci nadále sledujeme, komunikujeme s vedením města a jsme otevřeni diskusi.


  Rekonstrukce dětského hřiště v Brožíkově ulici


  V roce 2022 se podařilo naší sousedce Lence Vaverkové Potužníkové uspět v participativním rozpočtu města s projektem modernizace dětského hřiště v ulici Brožíkova.  Po úvodní schůzce už je jasné, že by vše mělo ještě letos být hotové. Pro zvýšení bezpečnosti přibude oplocení a přístupová cesta. Kromě nových prolézaček a herních prvků pro děti, město navíc opraví lavičky a vymění koše.


  Pohled na hřiště svrchu, zdroj: Lenka Vaverková Potužníková  Pro Sousedy z Havlindy sepsal Martin Novotný, zastupitel města, email: martinnov98@seznam.cz