Zeyerova

Nově vzniklá ulice dostala usnesením městského zastupitelstva dne 2. července 1921 název Zeyerova. Ještě v prvních měsících okupace platil a zároveň s ním i jeho poněmčelý ekvivalent Zeyergasse, avšak od 26. října 1939 byl změněn na Zum galten Fluder/K jalovému jezu podle blízkého jezu na řece Malši (jinak „Malého“). Výjimečně se v době německé okupace užívalo I poněkud pozměněného označení K starému jezu. Po osvobození se navrátilo předválečné jméno Zeyerova a bez dalších změn je v platnosti dodnes. 


Julius Zeyer (1841-1901) – významný český spisovatel, přední představitel literární generace lumírovců, autor řady románů, ale i epické poesie. V letech 1887-1899 žil v poklidných jihočeských Vodňanech, kde spolu s Františkem Heritesem a Otakarem Mokrým vytvořili známý „vodňanský trojlístek“.


Zdroj: Ulicemi města Českých Budějovic (Daniel Kovář, Pavel Koblasa, 2005)

Na jednom z domů Zeyerovy ulice je umístěn spisovatelův reliéfJižní úsek Zeyerovy ulice, zachycený na fotografiích, vznikl takřka naráz v letech 1931 a 1932. Převážnou většinu novostaveb zde provedla stavitelská firma Františka Peška, v menší míře také Louis Wolt a lišovský Josef Plojhar. Domy byly ale málokdy stavěny moderně, a tak do dnešních dnů nevyžadovaly zásadnějších změn.


Na starém snímku vidíme něco, co se fotografovalo málokdy: popelářský vůz a městské popeláře při práci. Vůz měl koňský potah a jeho dřevěný nákladový prostor připomínal obrovskou rakev.
Foto a text: Když století městem proletí II Str. 212-213 (Milan Binder, Daniel Kovář, 2016)