Vrchlického nábřeží

Vrchlického nábřeží mezi Čechovou ulicí a elektrárnou, ca 1935. Z fotky je zřejmé nejen to, že Mlýnskou stoku tehdy nelemovalo stromořadí, ale také to, že ji (tehdy čerstvě) místní děti využívaly ke koupání. Foto Josef Malík