Vrchlického nábřeží

Po první světové válce byl nejprve zastavěn levý břeh Mlýnské stoky od ulice U tří lvů až po dnešní Brožíkovu a 2. července 1921 nazván Vrchlického ulicí. Během několika následujících let se rozrostla zástavba i na protější straně natolik, že 24. září 1927 byly oba břehy spojeny pod název Vrchlického nábřeží.


Ten přečkal počátek okupace, doprovázen ovšem svým německým dvojníkem Vrchlicky-Kai, ale již od 26. října 1939 se nábřeží jmenovalo Richard Wagner Kai a česky Nábřeží Richarda Wagnera (úředně sice měl znít název podle německého schematu „Richard Wagner nábřeží“, ale to jistě každého rodilého Čecha zatahá za uši). Po osvobození se Vrchlického jméno na nábřeží samozřejmě vrátilo.


Zdroj: Ulicemi města Českých Budějovic (Daniel Kovář, Pavel Koblasa, 2005)
Jaroslav Vrchlický (1853—1912) — český básník, prosaik, dramatik a překladatel, profesor literatury na pražské universitě, jedna z předních postav literární skupiny lumírovců, v jehož rozsahem monumentálním díle se zračí jeho kosmopolitismus.


Richard Wagner (1813—1883) — německý hudební skladatel, napsal velké množství oper, pro jejichž provádění založil v Bayreuthu vlastní divadlo. Mimo to byl i básníkem, spisovatelem a filosofem.

Vrchlického nábřeží mezi Čechovou ulicí a elektrárnou, ca 1935. Z fotky je zřejmé nejen to, že Mlýnskou stoku tehdy nelemovalo stromořadí, ale také to, že ji (tehdy čerstvě) místní děti využívaly ke koupání. Foto Josef Malík