Pozvánka na setkání územní skupiny

Další schůzka Územní skupiny číslo 8 bude v úterý 13. 2. v 16.30 v restauraci U Havlíčka / MyMy.

 
Program:
1. Uvítání členů a hostů
2. Zpráva ze schůze Územní komise (leden, únor)
3. Zpráva z jednání s ředitelem SD P. Šindelářem – P. Ptáčková
4. Info – ukliďme Česko
5. Info – akce Sousedů….
6. Nové podněty
7. Diskuse
8. Termín další schůze