Setkání nad programem Sousedské slavnosti na Modrém mostě

Ve dnech 19. a 20. května nás čeká sousedská slavnost v ulici Marie Vydrové a na Modrém mostě. Je tedy nejlepší chvíle potkat se a popovídat si o nápadech, jak si ty dva dny udělat zajímavými.

 

V salónku restaurace My My (Havlíček) jsou 27. února od 18.00 hodin vítáni všichni, kdo by chtěli přispět nápadem, pomocí… a nebo si jen udělat obrázek, co že se vlastně bude dít.

 

Na akci jsme získali příspěvek od magistrátu města České Budějovice, tak se můžeme (ideově) rozšoupnout 😎 Akce bude taktéž spolufinancovaná z Fondu Kaufland – Milion pro České Budějovice, spravovaný Nadací Via.

 

Pomoct nám chce i tým, který Budějovice chystá na Evropské hlavní město kultury v roce 2028.

Těšíme se na vás.