Příprava projektu Obnova cesty a posezení u Mlýnské stoky začala

Hezký den sousedé,

máme pro vás stručné shrnutí k postupu realizace našeho vítězného projektu z participativního rozpočtu.

Na sklonku ledna minulé úterý jsme s Petrou Ptáčkovou absolvovali první koordinační schůzku k projektu Obnova cesty a posezení u Mlýnské stoky. Projekt navazuje na revitalizaci parku v Polní, pro který je již zhotovena studie.

Ve spolupráci s Odborem správy veřejných statků směřujeme k revitalizaci území, kudy řada z nás prochází během venčení a procházek z centra do Mladého, k Maláku a naopak.

Projekt má tři roviny. Dosadbu stromů a ošetření stávajících dřevin, vybudování mlatové cesty mezi lávkami pro pěší a v neposlední řadě osazení posedových trámů, mol a přístupů k vodě. Konstrukční řešení jednotlivých prvků sezení budeme dále upřesňovat, stejně jako druhové složení vysazovaných stromů, které zatím nemáme definované.

Máme radost, že ve všem panuje shoda a vše by tak mělo jít hladce. Nejprve se začne s cestou a ošetřením stávajících stromů. 

O dalším průběhu příprav vás budeme informovat.

Petra a Martin – navrhovatelé projektu

Další informace o projektu https://probudejce.cz/galerie-projektu/N47lL26KoRXCGIm