Modrý most (Svobodova lávka)

Na místě původního přívozu na řece Malši byla v roce 1923 postavena dřevěná lávka, pojmenovaná podle starosty Otakara Svobody Svobodova lávka. V místě se už tehdy počítalo se zřízením silničního mostu I. třídy, který by spojil Linecké předměstí s Havlíčkovou kolonií ležící na Vídeňském předměstí.

Foto: Otomar Schrabal - po roce 1923
Svobodova lávka – foto z Vídeňského předměstí na pravém břehu Malše

Lávka byla několikrát obnovena, v roce 1973 byla provizorně zpevněna ocelovou konstrukcí, pro pěší byla v období rekonstrukce provizorně několik metrů po proudu zřízena náhradní dřevěná lávka.

Při povodních v roce 2002 byla zpevněná lávka natolik poškozena, že na jejím místě byl postaven v roce 2003 nový most. Z konstrukčního hlediska jde o ocelový obloukový most typu Langerův trám s dolní mostovkou. Délka mostu je 46,2 m, šířka vozovky 6,5 m a oboustranně jsou vně oblouků dvoumetrové chodníky. Pro most se ujal, díky modrému nátěru, název Modrý most. Přestože má most nosnost 22 tun (výhradní 40 tun), byl na něm povolen pouze provoz vozidel do 3,5 tuny.

Původně byl určen pouze pro pěší a cyklisty, v roce 2007 byl upraven pro jednosměrný provoz automobilů, později pro obousměrný, což vyvolalo řadu protestů místních obyvatel. Obyvatelé z okolí právě kvůli dopravní zátěži a hluku založili občanské sdružení Modrý most, které podalo na město žalobu a později uspělo s námitkou kvůli vyloučení ze stavebního řízení, proto most musel být v červenci 2011 pro automobilovou dopravu uzavřen. V červnu roku 2012 byl most opět otevřen pro automobilovou dopravu, tentokrát ovšem s časovým omezením. Mezi 22. a 6. hodinou platí na mostě pro motorová vozidla uzavírka.


Zdroj: Českobudějovické zkratky (Milan Binder, Jan Schinko: – 2008)