Dukelská

Ulice začala vznikat novou zástavbou po roce 1900 a původně se počítalo, že se bude jmenovat Musejní (Museum-Strasse) podle nové dominantní budovy městského musea. Rozhodnutím městského zastupitelstva ze 7. června 1906 byla však pojmenována ulicí Josefa Taschka (Josef Taschekgasse). Užívalo se ale obvykle zkráceného označení Taschkova, méně často i počeštělého Taškova. Záhy po vzniku samostatné republiky, přesněji 16. ledna 1919, přejmenovala městská správní komiseTaschkovu ulici na Doudlebskou třídu „se zřetelem ke směru na Doudleby jako prastaré slovanské sídlo“


K uctění památky zesnulého bývalého předsedy vlády se městské zastupitelstvo dne 19. února 1938 usneslo změnit název Doudlebské na ulici doktora Kramáře, avšak jen v úseku mezi Širokou a Havlíčkovou. Další části ulice v Havlíčkově kolonii zůstalo označení Doudlebská. Pojmenování Kramářova, v německé podobě Kramařgasse, vydrželo i za okupace poměrně dlouhou dobu. Teprve 21. února 1940 bylo z nařízení starosty Davida zrušeno a navrátilo se jméno Teindlesergasse/ Doudlebská (německý výraz pro Doudleby zněl Teindles). Ale již 9. prosince 1941 David s okamžitou platností ulici opět přejmenoval, tentokrát na Werner Mölders Strasse / třídu Wernera Mölderse. Zamýšlel tím připomenout nedávno zemřelé stíhací eso německé Luftwaffe.


Po osvobození se obnovil předválečný název Doudlebská, ale na pouhý rok. V srpnu 1946 přišli členové Svazu přátel USA s požadavkem přejmenovat ulici na Třídu prezidenta Roosevelta, ale jejich návrh nebyl uskutečněn. Dne 8. listopadu 1946 se ulice stala Třídou Dr. Petra Zenkla. Ani tomuto jménu však nebylo dopřáno přetrvat po delší dobu. Na základě doporučení památkové a umělecké komise města změnila rada Městského národního výboru svým rozhodnutím z 31. prosince 1948 název ulice Dr. Petra Zenkla opět na Doudlebskou. Doudlebská pak nepřežila déle než do počátku padesátých let, kdy došlo konečně k přejmenování na Dukelskou; návrh na toto přejmenování schválila rada jednotného národního výboru dne 4. října 1950 u příležitosti oslav Dne armády.


Zdroj: Ulicemi města Českých Budějovic (Daniel Kovář, Pavel Koblasa, 2005)